Redskaber til virksomhedernes arbejde med EU's kemikalielovgivning REACH

11 emner
 • 1. introduktion til REACH-værktøjerne

  Introduktion til REACH-værktøjerne og lidt baggrund

  Læs mere

 • 2. Ordbog til REACH

  Ordbog til REACH

  Læs mere

 • 3. Indledende kommunikation med virksomhedens leverandører

  De oplysninger, som fremover skal følge kemikalierne på sikkerhedsdatabladet, skal komme fra alle led i kæden, dvs. fra både producenter, leverandører og virksomheder, der bruger kemikalierne. Den enkelte producent eller importør skal stå for registreringen og således udarbejde eksponeringsscenarier, som bidrager med oplysninger om kemikalier og produkter, og hvilke forholdsregler der skal tages, når man bruger dem.

  Læs mere

 • 4. Kortlæg kemien i virksomheden

  Gennemgå og kortlæg de kemiske produkter, som virksomheden anvender. Vedhæftet er en skabelon til virksomhedens egen kortlægning af kemiske produkter.

  Læs mere

 • 5. Dialog med leverandører

  Vedhæftet er en brevskabelon med spørgeskema til leverandører samt skabelon til tolkning af svar. Desuden er vedhæftet forskellige eksempler på brugsscenarier for gængse produkter i branchen.

  Læs mere

 • 6. Værktøj - særligt til producenter af artikler

  Det grafiske produkt – tryksagen, avisen, emballagen – indeholder i sig selv kemiske stoffer og er derfor også omfattet af REACH. I REACH-sammenhæng er en tryksag defineret som en ”artikel”, så alle, der producerer tryksager eller tilfører kemiske stoffer eller produkter til en allerede eksisterende tryksag, er producenter af artikler.

  Læs mere

 • 7. Slutbrugers pligter.

  Vejledning til jer, der som slutbrugere (brugervirksomheder) køber stoffer og kemikalier til brug i jeres virksomhed.

  Læs mere

 • 8. Information om eksponeringsscenarie (ES)

  Leverandørerne skal udarbejde ES til farlige stoffer og produkter, der produceres eller importeres i mængder på 10 tons eller mere pr. år. Det tager udgangspunkt i den almindelige og kendte anvendelse af stoffet. Vedhæftet er både information om ES samt eksempler på hvordan de kan se ud for nogle af de gængse stoffer fra branchen når virksomhederne modtager dem fra leverandørerne.

  Læs mere

 • 9. Dokumentation på overholdelse af eksponeringsscenarie

  Forskellige værktøjer og eksempler til dokumentation på at virksomheden overholder de tilsendte eksponeringsscenarier.

  Læs mere

 • 10. Hvis brug ikke er omfattet af eksponeringsscenarie

  Hvilke muligheder har virksomhederne hvis deres brug ikke er omfattet af det eller de tilsendte eksponeringsscenarier

  Læs mere

11 emner

Vis kun denne profil


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk