Højesterets- og Landsretsdomme m.m.

16 emner
 • To domme om 120 sygedagsreglen ved delvis sygdom

  Orienteringer nr. 56/2010

  120 sygedagsreglen kan være vanskelig nok i sig selv; fra hvilket tidspunkt tæller perioden og hvor tæt på de 120 sygedage skal opsigelsen falde. I de seneste par år - og særligt med udbredelsen af mulighedserklæringen - er delvis sygdom blevet mere udbredt. Anvendelsen af 120 sygedagsreglen er ikke blevet nemmere. Men med de to seneste domme fra henholdsvis Højesteret og Retten i Randers er der kastet lidt mere lys over problemstillingerne.

  Læs mere

 • Irma A/S frifundet i sag om forskelsbehandling af unge under 18 år.

  Orienteringer nr. 28/2010

  Et foreløbigt punktum blev onsdag sat i en længe ventet sag anlagt af HK mod Irma A/S om overenskomstens bestemmelser om aflønningssatser for unge under 18 år

  Læs mere

 • Østre Landsrets dom af 14. april 2010 - Komdis A/S - 30 timers reglen

  Læs mere

 • Byretsdom af 27. marts 2009 Komdis A/S - 30 timers reglen

  Læs mere

 • Komdis A/S frifundet i Østre Landsret i sag om 30 timers reglen i henhold til den daværende Østaftale.

  Orienteringer nr. 10/2010

  Ved dom af 27. marts 2009 blev Komdis A/S frifundet for 3Fs påstand om efterbetalingskrav for en række medarbejdere som følge af manglende overholdelse af 30 timers reglen i den daværende Østaftale. Østre Landsret har ved dom af 14. april 2010 stadfæstet byrettens afgørelse.

  Læs mere

 • Ny retspraksis vedr. godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

  Orienteringer nr. 37/2008

  Læs mere

 • Principiel dom om 48-timersreglen i arbejdstidsloven

  Orienteringer nr. 54/2007

  Læs mere

 • Principiel dom om fordelingsret ved barsel

  Orienteringer nr. 27/2007

  Læs mere

 • Dom om arbejdstilladelse - 15 timers regel

  Orienteringer nr. 8/2007

  Læs mere

 • Landsretsdom vedrørende arbejdstilladelse

  Orienteringer nr. 7/2007

  Læs mere

16 emner

Vis kun denne profil


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk