Udgifter til kost og logi på AMU-kurser for IGU’ere kan dækkes af en særlig pulje

Orientering nr. 3/2017

Uddannelse

20. februar 2017

Udgifter til kost og logi på AMU-kurser for IGU’ere kan dækkes af en særlig pulje

Der er kommet nye ændringer, hvad angår Integrationsgrunduddannelsen (IGU), det er nu blevet muligt at få dækket udgifter til kost og logi, hvis en IGU-medarbejder deltager på AMU-kurser. Der er dog sat en begrænsning på udgifterne, samt at der er nogle betingelser, som skal opfyldes, før tilskuddet kan gives. Heriblandt indkvartering uden for hjemmet, og AMU-kurset skal være et minimum antal kilometer væk fra vedkommendes bopæl. Uddybning fremgår af nedenstående.

Det har hidtil ikke været muligt at få dækket udgifter til kost og logi, hvis en flygtning deltager i AMU-kurser langt fra virksomheden som led i en integrationsgrunduddannelse. Disse udgifter var oprindeligt ikke en del af den ramme, der blev sat for IGU i marts 2016.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har nu udmeldt en pulje. Ministeriet yder refusion af udgifter til kost og logi på de AMU-kurser, som afholdes langt fra praktikstedet. Det vil typisk være AMU-udbyderen, der søger om at få udgifter refunderet.

Tilskudsordningen dækker alene udgifter til kost og logi. Der kan dækkes op til udgifter på 500 kr. pr. døgn. Det er en betingelse, at indkvarteringen er uden for sin bolig, men ikke en nødvendighed, at der betales for indkvarteringen, for at den udløser tilskuddet til kost (og logi). Det er en betingelse, at der er mere end 120 km i transport mellem IGU-deltagerens bopæl og uddannelsessted.
Hvis deltageren vælger at overnatte gratis hos en bekendt, så kan der stadig refunderes udgifter til kost på op til 500 kr. pr. døgn, så længe deltageren overholder distancekravet på de 120 km.

Hvem søger?
Udgiften til kost og logi vil som altovervejende hovedregel ligge hos AMU-centeret/uddannelsesinstitutionen, der kan få udgifter refunderet.

Det kan ikke udelukkes, at andre f.eks. virksomheder eller kommuner kan få udlæg til kost og logi for IGU-deltagere. Disse parter har ligeledes mulighed for at få udgifter refunderet.

14 dages forventet sagsbehandling
Ansøgningen forventes sagsbehandlet i løbet af 14 dage. Spørgsmål kan stilles til pulje@siri.dk eller til puljetelefonen 72 14 22 07. Telefonen er åben dagligt mellem kl. 9-15.

Varighed af ordningen
Det vil i perioden frem til 30. juni 2021 løbende være muligt at indsende ansøgning om refusion.

Samtidig henvises der til tidligere orientering nr. 25/2015: Information om muligheder for at tage flygtninge/indvandrere ind på arbejdspladsen, indslusningsordninger samt ny turbovurdering af flygtninges uddannelse.


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk