Udenlandske medarbejdere og Praktikplads-AUB

Orientering nr. 6/2018

Uddannelse

19. marts 2018

Udenlandske medarbejdere og Praktikplads-AUB

AUB holder i disse dage informationsmøder rundt om i landet som tidligere nævnt i Orientering nr. 3/2018 af 15. februar 2018. AUB erfarer, at flere tilbagevendende spørgsmål går på, hvordan AUB administrerer reglerne om Praktikplads-AUB i forhold til udenlandske medarbejdere.

Hvordan finder AUB ud af, hvilken uddannelse medarbejderne har?
AUB sender et brev i eBoks til alle udenlandske medarbejdere, der indberettes ATP-bidrag for – og hvor Danmarks Statistik ikke allerede har oplysninger om deres uddannelse. Det gælder både udenlandske medarbejdere på danske virksomheder og udenlandske medarbejdere på udenlandske virksomheder.

I brevet vil der været et link til en selvbetjeningsløsning, hvor medarbejderen stilles en række spørgsmål om deres uddannelsesniveau.

På den baggrund klassificerer AUB medarbejderen som erhvervsuddannet eller ikke erhvervsuddannet. Virksomhederne skal derfor være opmærksomme på, at udenlandske medarbejdere kan blive karakteriseret som erhvervsudannet, og dermed kan virksomheden blive omfattet af ordningen.

Hvad hvis medarbejderen ikke svarer på AUB’s henvendelse?
Så vil AUB i stedet se på, om der er registreret en DISCO-kode på medarbejderen. DISCO-koden kategoriserer arbejdsfunktioner på det danske arbejdsmarked og kan dermed også fastslå, om en arbejdsfunktion kategoriseres som erhvervsuddannet eller ej.

Hvis der ikke er registeret en DISCO-kode for medarbejderen, registreres medarbejderen med en vægt for andelen af erhvervsuddannede i den hovedbranche, som medarbejderens arbejdsgiver tilhører. Denne vægtning er et gennemsnit for branchen beregnet ud fra den gennemsnitlige andel af erhvervsuddannede i hovedbranchen.

Henvendelse
Hvis der er spørgsmål til praktikplads-AUB, er det muligt direkte at kontakte AUB’s hotline på tlf. 70 11 30 70.


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk