Status på fornyelse af Funktionæroverenskomsten - HK/Privat

Orientering nr. 23/2017

Løn og arbejdsforhold

14. september 2017                                                               

 

Status på fornyelse af Funktionæroverenskomsten – HK/Privat

Som det tidligere er oplyst, blev der ikke opnået enighed om fornyelse af Funktionæroverenskomsten med HK/Privat, men den blev fornyet i kraft af forligsmandens mæglingsforslag af 27. marts 2017.

Der henvises til orientering nr. 11/2017 af 21. april 2017.

DMA har siden forsøgt at nå til enighed med HK/Privat om at få aftalerne i mæglingsforslaget omskrevet til overenskomsten, hvilket har vist sig særdeles vanskeligt, fordi der er nogle punkter i mæglingsforslaget, hvor der er helt forskellige opfattelser af, hvad der skal indgå i overenskomsten.

Ved et afsluttende møde med HK/Privat den 13. september 2017 måtte vi desværre konstatere, at enighed ikke kunne opnås, og at det heller ikke var muligt at finde en mindelig teknisk løsning på problemerne.

DMA har derfor bedt DA om at bistå med at løse konflikten, og HK/Privat har ligeledes bedt LO om at indtræde.

Vi må nu afvente og forhåbentlig få tilvejebragt en løsning med hjælp fra hovedorganisationerne.

Lønreguleringer mv., således som fremgår af den tidligere medlemsorientering, berøres ikke af uenighederne med HK/Privat og er derfor fortsat gældende.

Der vil blive orienteret detaljeret om situationen med Funktionæroverenskomsten ved kurset i ansættelsesret og overenskomstforhold den 24.-25. oktober 2017 på Egelund Slot ved Fredensborg. Der er stadig ledige pladser, se orientering nr. 22/2017 af 4. september 2017.  

Henvendelse

Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til DMA på telefonnummer 33 97 40 00 eller e-mail dma@mediearbejdsgiverne.dk.


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk