Praktikplads-AUB indføres pr. 1. januar 2018

Orientering nr. 33/2017

Løn og arbejdsforhold

27. december 2017 

Praktikplads-AUB indføres pr. 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 sker der ændringer på erhvervsuddannelsesområdet. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at øge fokus på at få flere faglærte og give virksomhederne et større incitament til at oprette flere praktikpladser til unge i erhvervsuddannelse.

Fra starten af det nye år indføres Praktikplads-AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Dette medfører et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag til gavn for virksomheder, der opretter tilstrækkelige antal praktikpladser, og en ulempe for de virksomheder, som ikke har praktikpladser eller ikke opretter nok pladser. Virksomhederne får hvert år et mål for, hvor mange elever de skal have ansat i løbet af året. De virksomheder, der ikke lever op til deres mål, skal betale et større beløb, hvorimod dem som opnår deres måltal, modtager et tilskud.

Måluddannelsesratioen beregnes ud fra bl.a. antallet og sammensætningen af virksomhedens erhvervsuddannede medarbejdere sammenholdt med branchens måltal. Derfor er virksomhedens måluddannelsesratio ikke ens for alle virksomheder, men varierer fra virksomhed til virksomhed. Rationen omregnes til ELEVPOINT, hver uddannelse giver et bestemt antal elevpoint. Virksomhederne får derfor ikke oplyst, hvor mange elever de skal ansætte, men får at vide, hvor mange point de skal bruge for at opnå deres målratio. Mangler virksomheden elever i forhold til det antal erhvervsuddannede medarbejdere, som virksomheden har ansat, koster det ca. 27.000 kr. pr manglende elev pr år.

Det praktikpladsafhængige AUB-bidrag træder som nævnt i kraft 1. januar 2018. I januar 2018 vil virksomheder omfattet af ordningen modtage en pjece, der nærmere beskriver indholdet i den praktikpladsafhængige AUB-bidragsordning. I foråret 2018 vil virksomhederne modtage en forskudsopgørelse over blandt andet antallet af elever, den enkelte virksomhed skal ansætte for at opfylde virksomhedens måluddannelsesratio.

Henvendelse
Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til Nikolaj Sommers Gjettermann på telefonnummer 33 97 42 59 eller e-mail nsg@dmaf.dk.

 

Kontaktperson

Nikolaj Sommers Gjettermann

Overenskomstkonsulent, adv.fuldmægtig
nsg snabela mediearbejdsgiverne.dk

Læs mere


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk