Nylige ændringer af barselsloven – varslingsændringer vedrørende graviditetsbetinget sygdom

Orientering nr. 2/2017

Løn og arbejdsforhold

11. januar 2017

Nylige ændringer af barselsloven – varslingsændringer vedrørende graviditetsbetinget sygdom

Hvis en medarbejder bliver syg under sin graviditet, kan barselsorloven i visse tilfælde begynde før 4 ugers dagen før fødsel. Dette kræver, at der er tale om en graviditetsbetinget sygdom. En betingelse for, at der er tale om graviditetsbetinget sygdom, er, at sygdommen efter en lægelig vurdering vil medføre risiko for medarbejderens helbred eller fostret.

Fra januar 2017 er der blevet ændret i varslingsreglerne vedrørende anmeldelse af graviditetsbetinget sygdom. Reglerne om arbejdsgiverens ret til refusion af barselsdagpenge ved graviditetsbetinget sygefravær er blevet skærpet. Fra januar vil det have konsekvenser for adgangen til refusion af barselsdagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke anmelder graviditetsbetinget sygefravær inden 5 uger fra 1. fraværsdag. For sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær medfører, at retten til refusion af barselsdagpenge i stedet vil blive udskudt til det tidspunkt, hvor fraværet er anmeldt til Udbetaling Danmark.
Tidligere har tidsfristen være inden 8 uger efter fraværsperiodens udløb. Arbejdsgiver skal derfor være meget opmærksom på de nye regler, da det er en væsentlig indskrænkelse af anmeldelsesfristen.

Arbejdsgiver har mulighed for at benytte sig af en mulighedserklæring, denne erklæring kan give et detaljeret overblik over medarbejderens sygdom, og de komplikationer graviditeten medfører, som gør, at medarbejderen er sygemeldt. Den kan samtidig fungere som et redskab for arbejdsgiver til at planlægge medarbejderens arbejdsopgaver, mens vedkommende er i et graviditetsforløb og dermed skåne medarbejderen.

Et andet alternativ kan være tro og love-erklæringer, hvor medarbejderen indikerer, at vedkommende er graviditetsbetinget syg. Denne giver dog ikke en lægelig vurdering af medarbejderen, da det er medarbejderens eget udsagn. Men arbejdsgiver kan altid bede om en lægeerklæring, og her kan en tro og love-erklæring bruges til at understøtte lægeerklæringen.

Arbejdsgiver kan med fordel følge reglen i sygedagpengelovens § 7a om ”fire ugers sygefraværssamtalen”, som arbejdsgiver skal afholde inden for de første 4 uger efter medarbejderens 1. sygedag. Dermed har arbejdsgiver mulighed for at overholde den nye 5 ugers frist for anmeldelse af graviditetsbetinget sygdom.
Hvis arbejdsgiver ønsker at få en mulighedserklæring, som er nævnt ovenfor, kan den samtale, som arbejdsgiveren og medarbejderen er nød til at holde for at udfylde deres del af erklæringen, med fordel afholdes samtidig med denne sygefraværssamtale.

Ved afholdelse af 4 ugers sygefraværssamtalen, kan arbejdsgiver få gode råd og vejledninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside (link nedenfor), her er vejledninger til samtalen og skabeloner til mulighedserklæringer mv.
http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Indsatser-ved-sygdom-nedslidning/Sygedagpengeopfoelgning/Til%20arbejdsgivere.aspx 

Arbejdsgiver skal være opmærksom på, at ændringen af reglerne alene har betydning for adgangen til refusion for graviditetsbetinget sygefravær og dermed ikke for refusion af barselsdagpenge under det efterfølgende barselsfravær.

 

Kontaktperson

Nikolaj Sommers Gjettermann

Overenskomstkonsulent, cand. jur.
nsg snabela mediearbejdsgiverne.dk

Læs mere


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk