Mediernes Pensions aftale med PFA er blevet forbedret

Orientering nr. 29/2017
 
Løn og arbejdsforhold
 
1. december 2017 
 
 
Mediernes Pensions aftale med PFA er blevet forbedret
 
Mediernes Pension, der består af DJ og DMA, har netop forhandlet en ny 5-årig aftale med PFA, hvor der især har været fokus på at forbedre forsikringsdækningerne samt reducere omkostningerne til forsikringer og administration af pensionsordningen:
 
- Dækning ved nedsat erhvervsevne er blevet udvidet med en forhøjet udbetaling under jobafklaring og ressourceforløb. 

- Alle børnedækninger forlænges fra 21 år til 24 år. 

- Forsikringspriserne er garanteret i min. 3 år. 

- Forsikringerne gælder til medlemmet når folkepensionsalderen, dog min. til medlemmet fylder 67 år. 

- Omkostninger til service og rådgivning er reduceret fra 1,15 % til 0,95 %.

- Rabat på 5 basispunkter på omkostninger til administration af investeringer i Høj risiko fonden. 

- PFA refunderer overførselsgebyrer på op til 1.900 kr. ved overførsel af opsparing på min. 20.000 kr. til PFA Plus. 

- Medlemmer, der flytter opsparing til PFA fra anden pensionsleverandør, jf. herover, vil uden at aflevere helbredsoplysninger, kunne justere forsikringsdækninger inden for rammen af gruppepensionsaftalen. 
 
Den nye aftale giver en bedre dækning ved nedsat erhvervsevne

PFA Erhvervsevne bliver udvidet, så medlemmerne får mulighed for at få en forhøjet udbetaling, hvis de er under jobafklaring eller modtager ressourceforløbsydelse via kommunen. Den forhøjede udbetaling udgør 177.696 kr. om året (dog max. 80 % af medlemmets løn), uanset hvilken dækning medlemmet har valgt. Udbetalingen kan maksimalt udgøre 45 % af lønnen, hvis medlemmet har en forsikring ved nedsat erhvervsevne uden skattefradrag og med skattefri udbetaling.  

Medlemmer, som allerede har nedsat erhvervsevne, fortsætter med deres nuværende forsikring ved nedsat erhvervsevne uden forhøjet udbetaling under ressourceforløb.
 
Hjælp til medlemmer som bliver sygemeldt

Som noget nyt har sygemeldte medlemmer, som har PFA Erhvervsevne, adgang til PFA EarlyCareTM, hvor de har mulighed for at få hjælp og sparring med PFA’s social- og sundhedsfaglige specialister, hvis de får en sygemelding på 14 dage eller mere. De kan få hjælp til at afdække deres helbredsmæssige situation og rådgivning om, hvilke indsatser som kan hjælpe dem med at komme hurtigere tilbage.  
 
Hvem er omfattet af Mediernes Pensions aftale

Alle journalistiske medarbejdere hos DMA’s medlemsvirksomheder er obligatorisk omfattet af aftalen. Men også ledere og chefer og andre funktionærer i medlemsvirksomhederne, der ikke er omfattet af en firmapensionsordning, kan blive tilsluttet. Og for alle gælder, at det stadig er sådan, at man kan vælge at få selve pensionsopsparingen overført til et andet pensionsselskab eller bank, hvis det alene er forsikringspakken man ønsker hos PFA.
 
Vil du vide mere?

Den forbedrede pensionsordning træder i kraft den 1. december 2017. Du kan læse mere om pensionsordningen på www.mediernespension.dk. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til PFA Rådgivningscenter på 70 12 50 00.
 


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk