Kønsopdelt lønstatistik for 2017

Orientering nr. 12/2018

Løn og arbejdsforhold

2. maj 2018

I kan nu finde den kønsopdelte lønstatistik i NetStat.

Alle virksomheder med mere end 35 ansatte er forpligtede til en gang om året at fremlægge kønsopdelt lønstatistik for medarbejdergrupper (DISCO-koder) med mere end 10 af hvert køn.

Den kønsopdelte lønstatistik skal fremlægges for medarbejderne, fortrinsvis gennem Samarbejdsudvalget, hvis der et sådant i virksomheden, inden årets udgang. Den kønsopdelte lønstatistik bør derfor sættes på Samarbejdsudvalgets dagsorden snarest muligt og gerne i løbet af efteråret 2018, men som nævnt inden årets udgang. Såfremt der i virksomheden ikke er et Samarbejdsudvalg, kan orientering af lønmodtagerne eventuelt ske via tillidsrepræsentanter.

Vi skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at såfremt den kønsopdelte lønstatistik ikke fremlægges inden årets udgang, kan det, ifølge Ligelønsloven, medføre en bøde af en ikke uvæsentlig størrelse – især hvis en senere fremlæggelse skulle vise, at der reelt er en lønforskel mellem mænd og kvinder, som virksomheden burde have forholdt sig til.

Hvis virksomheden inden fremlæggelsen for medarbejderne bliver opmærksom på, at der er fejl eller mangler i statistikken, er der mulighed for at indberette/genindberette løndata for 2017 og få dannet kønsopdelt lønstatistik. Det sker via indberetning.da.dk, og det er vigtigt, at virksomhederne giver DA besked, hvis der laves indberetning/genindberetning. Besked gives på telefon 33 38 92 00 eller alternativt via kontaktsiden på indberetning.da.dk.

Der har tidligere være orienteringer om lovændringen i 2016. Hvis I ikke er bekendt med eller gerne vil genopfriske ændringerne, så kan disse læses i DMA Orientering nr. 10/2016 af 24. juni 2016.

 

Kontaktperson

Nikolaj Sommers Gjettermann

Overenskomstkonsulent, adv.fuldmægtig
nsg snabela mediearbejdsgiverne.dk

Læs mere


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk