Kønsopdelt lønstatistik for 2016

Orientering nr. 20/2017

Løn og arbejdsforhold

4. august 2017                                                                                                                         

Kønsopdelt lønstatistik for 2016

I kan nu finde den kønsopdelte lønstatistik i NetStat.

Alle virksomheder med mere end 35 ansatte er forpligtede til, en gang om året, at fremlægge kønsopdelt lønstatistik for medarbejdergrupper (DISCO-koder) med mere end 10 af hvert køn.

Den kønsopdelte lønstatistik skal fremlægges for medarbejderne, fortrinsvis gennem Samarbejdsudvalget, hvis der et sådant i virksomheden, inden årets udgang. Den kønsopdelte lønstatistik bør derfor sættes på Samarbejdsudvalgets dagsorden snarest muligt og gerne i løbet af efteråret 2017, men som nævnt inden årets udgang. Såfremt der i virksomheden ikke er et Samarbejdsudvalg, kan orientering af lønmodtagerne eventuelt ske via tillidsrepræsentanter.

Vi skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at såfremt den kønsopdelte lønstatistik ikke fremlægges inden årets udgang, kan det, ifølge Ligelønsloven, medføre en bøde af en ikke uvæsentlig størrelse – især hvis en senere fremlæggelse skulle vise, at der reelt er en lønforskel mellem mænd og kvinder, som virksomheden burde have forholdt sig til.

Der er ingen ændringer i regelsættet omkring kønsopdelt lønstatistik i år. For en redegørelse for de ændringer, der er sket sidste år henvises til DMA Orientering nr. 10/2016, Løn og arbejdsforhold af 24. juni 2016. Denne orientering fra sidste år gav en forklaring på de ændringer, som lovændringen i 2016 medførte, bl.a. at:

  • en medarbejder har ret til at få oplyst, hvilken arbejdsfunktionskode han eller hun er registreret med i arbejdsgiverens indberetninger af lønoplysninger
  • statistikken omfatter en ny tabel (svarende til den tabel som Danmarks Statistik baserer deres statistik på)

Hvis virksomheden inden fremlæggelsen for medarbejderne bliver opmærksom på, at der er fejl eller mangler i statistikken, er der mulighed for at indberette/genindberette løndata for 2016 og få dannet kønsopdelt lønstatistik. Det sker via indberetning.da.dk, og det er vigtigt, at virksomhederne giver DA besked, hvis der laves indberetning/genindberetning. Besked gives på telefon 33 38 92 00 eller alternativt via kontaktsiden på indberetning.da.dk.

Som nævnt ovenfor henvises til DMA Orientering nr. 10/2016, Løn og arbejdsforhold af 24. juni 2016 for at få et overblik over reglerne efter lovændringen i 2016.

Kontaktperson

Nikolaj Sommers Gjettermann

Overenskomstkonsulent, adv.fuldmægtig
nsg snabela mediearbejdsgiverne.dk

Læs mere


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk