Gennemgang af forlig på budoverenskomsten for provinsen

Orientering nr. 4/2017

Løn og arbejdsforhold

30. marts 2017 

Gennemgang af forlig på budoverenskomsten for provinsen

Den 11. marts 2017 indgik 3F og DMA forlig om fornyelse af budoverenskomsten for provinsen. Forliget er i hovedtræk gennemgået i Ledelsesinformation nr. 5 af 21. marts 2017. (Se vedhæftet dokument).

Forliget skal først stemmes hjem, og resultatet fra afstemningen foreligger den 20. april 2017. Først fra dette tidspunkt kan ændringer som aftalt i forliget, herunder reguleringer af løn og andre satser, foretages.

Der er siden indgåelse af forliget udtrykt ønske om en gennemgang af forliget, inden ændringerne skal iværksættes og dermed inden 20. april. På denne baggrund inviterer DMA til møde herom mandag den 10. april 2017 kl. 10.00 i Pressens Hus. På mødet vil der blive orienteret om forhandlingerne med 3F, indholdet af forliget, herunder en sammenligning med mæglingsforslaget, der blev indgået 27. marts 2017.

Tilmelding skal ske til Julie Overby på joc@dmaf.dk senest torsdag den 6. april 2017.

 

Kontaktperson

Julie Overby Christensen

Administrativ koordinator
joc snabela mediearbejdsgiverne.dk

Læs mere


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk