Ændring vedrørende betaling af G-dage

Orientering nr. 17/2017

29. juni 2017

Løn og arbejdsforhold

                                                                                       

Ændring vedrørende betaling af G-dage

Nye regler for G-dage træder i kraft 1. juli, så alle medarbejdere uanset anciennitet nu kun kan få udbetalt 2 G-dage (ledighedsdage).

Gældende regler indtil 1. juli 2017

G-dage er en betegnelse for en arbejdsgiverkompensation, som betales til en fratrådt medarbejder på 1, 2 og 3 ledighedsdag.

Der er to betingelser for at få udbetalt G-dage, medarbejderen skal være medlem af en A-kasse og inden for de sidste 4 uger have arbejdet, i hvad der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i mindst 2 uger. Medarbejdere med under 3 måneders anciennitet har dog kun krav på betaling for 1. ledighedsdag.

Regler pr. 1 juli 2017

I forbindelse med beskæftigelsesreformen fra 2014 og ”Aftalen om et tryggere dagpengesystem” fra 2015, blev det vedtaget, at reglerne om dagpengegodtgørelse gradvist afskaffes.

For arbejdsgivere betyder den nye ændring pr. 1 juli 2017, at fratrådte medarbejdere kun skal have betaling for 2 G-dage (ledighedsdage). Dette gælder uanset, hvordan og hvor længe medarbejderen har været ansat. Det betyder, at selvom en medarbejder kun har været ansat i en kort periode under 3 måneder, så vil vedkommende alligevel have ret til betaling for 2 G-dage. Dog skal medarbejderne fortsat opfylde beskæftigelseskravet; inden for de sidste 4 uger at have arbejdet, hvad der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i mindst 2 uger.

De øvrige regler for G-dage ændres ikke. Medarbejdere skal derfor fortsat opfylde de samme krav for at være G-dage berettiget. Det vil sige medlem af en A-kasse og opfylde beskæftigelseskravet.

Undtagelser for betaling af G-dag

I visse situationer er den medarbejder, som fratræder, ikke berettiget til arbejdsgiverkompensationen i form af betaling af G-dage.

  • Hvis medarbejderen selv siger op eller selv er skyld i sin opsigelse. For at være berettiget til G-dage skal vedkommende opsiges af arbejdsgiver, og opsigelsen skal være uden egen skyld. Baggrunden for dette er at G-dages betaling er en arbejdsgiverkompensation, som betales for at medarbejderen er blevet opsagt og nu bliver ledig på arbejdsmarkedet.
  • Hvis medarbejderen ikke er ledig på arbejdsmarkedet, så er vedkommende ikke berettiget til betaling af G-dage. Hvis medarbejderen arbejder på ledighedsdagene, er vedkommende ikke berettiget til betalingen. Det samme gør sig gældende, hvis medarbejderen holder ferie på ledighedsdagene, så vil vedkommende heller ikke være berettiget til betalingen.
  • Hvis medarbejderen er sygemeldt på ledighedsdagene, dog er det status på ledighedsdagene, som er afgørende. Medarbejderen vil være berettiget til betaling af G-dage, hvis vedkommende f.eks. er opsagt grundet for meget fravær i forbindelse med sygdom eller opsagt grundet sygdom og forsat er sygemeldt.

Virksomheder kan betale G-dage til en medarbejder op til flere gange

Virksomheder kan betale G-dage til samme medarbejder op til højst 16 G-dage pr. kalenderår. Årsagen til at en virksomhed kan ende med at betale så meget, kan eksempelvis være midlertidige ansættelser (vikaransættelser) eller ved benyttelse af hjemsendelser.

Kontaktperson

Nikolaj Sommers Gjettermann

Overenskomstkonsulent, adv.fuldmægtig
nsg snabela mediearbejdsgiverne.dk

Læs mere


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk