Nedsættelse af VEU-godtgørelsen

Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Orientering nr. 15/2011

Uddannelse

1. marts 2011

Nedsættelse af VEU-godtgørelsen

Som led i Genopretningsplanen for dansk økonomi og finansloven for 2011 er VEU-godtgørelsen nedsat til 80% af dagpengesatsen. Hidtil har det været muligt at modtage godtgørelse svarende til højeste dagpengesats.

Nedsættelsen af godtgørelsen gælder for uddannelser påbegyndt efter den 7. februar 2011. VEU-satsen vil herefter udgøre 613 kr./dag.

Nedsættelsen sker samtidig med, at statens voksenuddannelsesstøtte tilsvarende ændres til at udgøre 80% af højeste dagpengesats.

DMA følger aktivt udviklingen af VEU systemet som led i DA-fællesskabets indsats på området ud fra en betragtning om, at VEU-godtgørelsen på 80 % af højeste dagpengesats ikke bør reduceres yderligere.

Om denne orientering kan der rettes henvendelse i DMA til afdelingschef Michael Andersen på mail mba@mediearbejdsgiverne.dk eller tlf. 3397 4000. 


Materialer til download

Læs mere om


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk