Momsorientering

Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Orientering nr. 21/2009

Generelt

7. juli 2009


Faktura der regulerer momsgrundlaget på kontingentet for perioden 1. januar 2006 til 30. juni 2009 udsendes ultimo september 2009.

Medlemsvirksomhederne vil inden udgangen af 3. kvartal 2009 modtage en faktura, der vil regulere Danske Mediers Arbejdsgiverforenings (DMA) momsmæssige stilling for perioden 1. januar 2006 til 30. juni 2009

Fakturaen skal bogføres direkte på momsafregningskontoen som indgående moms og vil derigennem ikke påvirke virksomhedens drift eller øvrige aktiviteter. Beløbet skal indbetales via FIK-koden til DMA

Grundlag
Der har gennem en årrække kørt en sag mellem SKAT og DMA om afklaring af DMAs momsmæssige stilling. Denne sag har nu fundet sin afgørelse.

Formålet med momssagen har været at få fastlagt DMAs korrekte momsmæssige stilling. DMA vil herefter have samme momsmæssige stilling som andre arbejdsgiverforeninger. Herunder vil DMA kunne afløfte momsen af omkostningerne.

DMA, som ikke tidligere har været momspligtig, er nu – med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2006 - blevet delvis momspligtig af kontingentet svarende til 75 procent.

Afgørelsen medfører, at DMA skal tilrette opkrævningsgrundlaget for denne periode. DMA vil derfor fremsender en faktura indeholdende konsekvenserne af de ændrede forudsætninger. Fakturaen vedlægges en specifikation af de respektive oprindelige kontingentfakturaer.

Kontingentfaktura for 3. kvartal 2009 udsendes primo august.
Fra 3. kvartal 2009 vil DMA opkræve kontingent i to beløb - en momspligtig del og en ikke-momspligtig del. Medlemsvirksomhederne bedes indrette virksomhedens kontoplan således, at kontingentet bogføres på en momspligtig kontingentkonto og en ikke-momspligtig kontingentkonto.

Hvis ovenstående giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, bedes De venligst kontakte Gert Højer Petersen ghp@danskedagblade.dk eller Linda Overgaard lo@danskedagblade.dk – eller på telefon 33 97 40 00.

God sommer.


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk