Henrik Marstrand Dahls afløser som medlem af direktionen i Danske Dagblades Forening og Danske Mediers Arbejdsgiverforening er fundet

Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Orientering nr. 30/2008

Diverse

5. august 2008


Henrik Marstrand Dahls afløser som medlem af direktionen i Danske Dagblades Forening og Danske Mediers Arbejdsgiverforening er fundet

DDFs og DMAs bestyrelse har ansat advokat, cand.jur. Thomas Rønnow, 39, som ny forhandlingsdirektør i DMA og vicedirektør i DDF.

Thomas Rønnow tiltræder 1. september 2008 og afløser direktør Henrik Marstrand Dahl, der går på pension efter 23 år i DDF og DMA, heraf 16 som medlem af direktionen.

Thomas Rønnow har det sidste år været HR-chef i Falck. Fra 1999 til 2007 var han ansat i Dansk Arbejdsgiverforening, hvor han har beklædt flere poster, heraf i tre år som medarbejder på DAs kontor i Bryssel. Forud for årene i DA var han efter sin embedseksamen ansat i Jonas Bruun Advokatfirma, hvor han fik sin advokatbestalling. Thomas Rønnow har desuden undervist på jurastudiet på Københavns Universitet.

Direktionen består fra 1. september 2008 af adm. direktør Ebbe Dal og forhandlingsdirektør Thomas Rønnow. Der vil senere blive inviteret til reception i anledning af Henrik Marstrand Dahls afgang og Thomas Rønnows tiltrædelse.

Thomas Rønnow vil først og fremmest forestå den daglige ledelse af DMAs arbejde, herunder bl.a. overenskomstforhandlinger og kontakten med Dansk Arbejdsgiverforening.


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk