Lønoplysninger og lønstatistik – ligeløn

Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation

Orientering nr. 35/2002


Løn- og arbejdsforhold

1. juli 2002


Lønoplysninger og lønstatistik – ligeløn

Kravet om udarbejdelse af ligelønstatistik er udskudt på ubestemt tid.

I medlemsorientering nr. 29 /2001 blev der informeret om et par ændringer til loven om lige løn til mænd og kvinder, som blev vedtaget i Folketinget i juni 2001 om videregivelse af lønoplysninger og arbejdsgiverens pligt til at udarbejde en lønstatistik.

1. Videregivelse af lønoplysninger
Med virkning fra 1. juli 2001 opnåede en lønmodtager ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold til enhver, således at eventuelle aftaler om, at den enkelte lønmodtager skal udvise fortrolighed med sin løn, herefter ikke kan gøres gældende.

2. Udarbejdelse af lønstatistik – udskudt på ubestemt tid
I loven blev der indført en bestemmelse om, at en arbejdsgiver – med mere end 10 ansatte – har pligt til at udarbejde en lønstatistik, hvis der rejses krav herom fra en medarbejder, en lønmodtagerrepræsentant, et fagforbund med et eller flere medlemmer på virksomheden eller af Ligestillingsnævnet. Lønstatistikken skal være for hele virksomheden og opdeles efter køn samt andre kriterier, der er relevante for aflønningen af medarbejdere, dog således at der ikke må vises løn oplysninger for grupper på mindre en 5 personer. Lønstatistikken må alene benyttes til belysning af, om der eventuelt findes lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med loven om ligeløn til mænd og kvinder, og statistikken skal behandles fortroligt.

Dette skulle træde i kraft med virkning fra 1. juni 2002.

Med en ny lov, som blev vedtaget i juni 2002, er ikrafttrædelsestidspunktet blevet udskudt på ubestemt tid, idet beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen.

Virksomhederne har derfor pt. ingen pligt til at udarbejde lønstatistikHenvendelser vedrørende denne orientering kan rettes til Forhandlingsorganisationen på telefon 3397 4000.


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk