Fejl i indberetning til DA's lønstatistik

Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation

Orientering nr. 40/2004


Løn- og arbejdsforhold

5. november 2004


Fejl i indberetning til DA's lønstatistik

Forhandlingsorganisationen har fra Dansk Arbejdsgiverforening modtaget oplysning om, at der er konstateret fejl i en række indberetninger til Strukturstatistikken for 2003.

Konsekvensen af fejlindberetningerne er, at en væsentlig del ikke vil kunne benyttes i statistikken.

Det statistiske datagrundlag benyttes blandt andet af Forhandlingsorganisationen til at lave konsekvensberegninger i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, og det er derfor af afgørende betydning, at materialet ikke er behæftet med fejl samt, at der er en høj indberetningsprocent. Endvidere kan datagrundlaget bruges til at lave konkrete lønudtræk vedrørende enkelte virksomheder, hvilket især benyttes i sager, hvor forbundene fremlægger selvproduceret lønstatistik, der kan give et misvisende billede.

Såfremt der på virksomheden er konstateret fejlindberetning til Strukturstatistikken, vil I en af de nærmeste dage modtage et brev fra Dansk Arbejdsgiverforening, blandt andet med oplysning om, hvori fejlen bestå.

Der skal rettes henvendelse til Dansk Arbejdsgiverforening i uge 46/47, således I i samarbejde kan sikre, at fejlen bliver rettet, jf. det fremsendte brev.


Spørgsmål vedrørende denne orientering kan rettes til overenskomstkonsulent Lone-Camilla Nielsen på telefon 3397 4000 eller mail: lcn@danskedagblade.dk

Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk