DA's statistikpublikationer

Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation

Orientering nr. 16/2005


Løn- og arbejdsforhold

8. februar 2005


DA's statistikpublikationer

Pr. 1. januar 2005 udgives der ikke længere trykte udgaver af DA's statistikpublikationer. Derimod er der nu mulighed for, via DDFF's Extranet, at tilmelde sig et elektronisk abonnement.

Du finder adgangen til det elektroniske abonnementssystemet ved at logge dig på DDFF’s Extranet. I Medlemsbiblioteket vælger Lønforhold/DA statistik. Herefter har du adgang til to systemer, hvoraf det ene er abonnementsdelen. Den anden del er selve DA Statistikdatabasen, hvori der er adgang til at søge efter konkrete oplysninger. I databasen er der også mulighed for at få adgang til virksomhedsspecifikke tal under særlige betingelser. Til modtagere af DDFF’s Ledelsesinformation er der tilgået særskilt oplysning herom.

Ved tilmeldingen til det elektroniske abonnementssystem skal der udfyldes virksomhedens navn og CVR-/SE-nr. samt dit eget navn og din egen mailadresse. Du har ved hjælp af afkrydsning i forskellige kategorier mulighed for at vælge om du ønsker at modtage alle former for statistiske nyheder eller om du blot ønsker at abonnere på enkelte former for publikationer.

Når du har tilmeldt dig, og valgt hvilke former for information du ønsker at modtage, vil du løbende modtage e-mails med link til de ønskede publikationerne. Du kan altid ændre eller framelde dig abonnementssystemet igen.

Denne abonnementsservice er gratis og tilbydes alle medarbejdere med adgang til Extranet hos Forhandlingsorganisationens medlemsvirksomheder.

Spørgsmål vedrørende denne orientering kan rettes til Forhandlingsorganisationen, konsulent Lone-Camilla Nielsen på telefon 3397 4000 eller mail: lcn@danskedagblade.dk
Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk