DA lønstatistik

Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation

Orientering nr. 70/2002


Diverse


19. december 2002


DA lønstatistik

Ingen ændringer til vejledning fra Dansk Arbejdsgiverforening. Vejledningen kan findes på indberetning.da.dk. Adgang til den færdige statistik hos DA fås gennem DDFFs extranet.

Dansk Arbejdsgiverforening oplyser, at der ingen ændringer er til vejledningen til den generelle lønstatistik.
Den gældende vejledning kan findes på en særlig DA hjemmeside med adressen: indberetning.da.dk
Denne information er særlig af interesse for virksomhedernes løn- og personaleansvarlige.

Af særlig interesse for ledende medarbejdere, der har ansvar for lønfastsættelse og lønregulering, kan oplyses, at der er adgang til de færdige lønstatistikker i elektronisk form gennem DDFFs extranet under menupunktet Bibliotek ->Statistik->DA statistik.

Henvendelser vedrørende denne Orientering kan rettes til overenskomstchef Claus Borly på telefon 3397 4000.


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk