Lovpligtige arbejdsulykkesforsikringer hos Alpha Insurance A/S er nu uden dækning

Orientering nr. 13/2018

Arbejdsmiljø og miljø

8. juni 2018         

Lovpligtige arbejdsulykkesforsikringer hos Alpha Insurance A/S er nu uden dækning

Arbejdsgivere med lovpligtig arbejdsulykkesforsikring tegnet hos Alpha Insurance A/S skal hurtigst muligt tegne ny lovpligtig forsikring, da dækningen er ophørt.

Ophør af dækningen er en konsekvens af, at Finanstilsynet den 31. maj tilbagekaldte Alpha Insurance A/S’ tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed efter selskabets konkurs den 8. maj 2018.

Arbejdsulykker, der endnu ikke er anmeldt, skal hurtigst muligt og inden for de gældende frister anmeldes i EASY.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er samtidig med tilbagekaldelsen blevet pålagt at varetage administrationen af de arbejdsulykkessager, der er sket frem til 31. maj 2018.

Arbejdsgivere, der ikke har en arbejdsulykkeforsikring, hæfter som udgangspunkt selv for alle udgifter i forbindelse med en eventuel arbejdsskade i henhold til § 52 i arbejdsskadesikringsloven.

Læs også: AES' pressemeddelelse af 31. maj 2018.

Henvendelse

Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til DMA på telefonnummer 33 97 40 00 eller e-mail dma@mediearbejdsgiverne.dk.

 


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk