Mediegrafikeruddannelsen bliver ikke indstillet til 0-kvote

Orientering nr. 18/2017

Uddannelse

4. juli 2017

 

Mediegrafikeruddannelsen bliver ikke indstillet til 0-kvote

Mediegrafikeruddannelsen indstilles ikke til 0-kvote i 2018 

Det var ellers længe stillet i udsigt på baggrund af de indledende beregninger, men nye beregninger med opdaterede tal medfører, at uddannelsen går fri af 0-kvote-begrænsningen. Dimensionering af visse erhvervsuddannelser kommer som en del af udmøntningen af trepartsaftalen fra august 2016.

Kvoten er udtryk for det antal elever, der kan optages på uddannelsen uden en uddannelsesaftale med en virksomhed. Da mange virksomheder indgår aftaler med deres elever, når de er kommet i gang med uddannelsen, er det meget positivt, at der vedbliver at være en kvote på uddannelsen. 

Uddannelsen er indstillet med en kvote på 187, som er på niveau med sidste år. Det er et fornuftigt niveau, hvor der er plads til, at elever starter uden uddannelsesaftale fra starten, men samtidig holder uddannelsen i balance.

Det er Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU), der på baggrund af beregninger fra Undervisningsministeriet én gang om året skal indstille, hvilke uddannelser der dimensioneres.

Det er i sidste ende undervisningsministeren, der afgør, om hun vil følge indstilling fra REU.

   

Henvendelse
Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til DMA, tlf. 3397 4000

 

Kontaktperson

Thomas Rønnow

Adm. direktør, advokat
thr snabela mediearbejdsgiverne.dk

Læs mere


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk