Kønsopdelt lønstatistik for 2013 er nu tilgængelig

Orientering nr. 23/2014

Løn og arbejdsforhold

10. juli 2014


Kønsopdelt lønstatistik for 2013 er nu tilgængelig


Den indberettede statistik for 2013, og dermed den kønsopdelte lønstatistik, er nu tilgængelig i DA's Netstat.

Som vi tidligere har gjort opmærksom på, i Orienteringer og Ledelsesinformation, er virksomheder med mere end 35 ansatte forpligtede til, en gang om året, at fremlægge kønsopdelt lønstatistik for medarbejdergrupper (DISCO-koder) med mere end 10 af hvert køn.

Rapporter om virkningen af loven har desværre vist, at mange virksomheder ikke har fremlagt den kønsopdelte lønstatistik selvom de er forpligtede hertil, enten på grund af manglende kendskab til loven eller af andre kendte og ukendte årsager. Det har betydet, at der for nyligt er vedtaget en betydelig stramning af loven, som træder i kraft i 2016 for året 2015, jf. DMA’s orientering nr. 17/2014.

Vi skal derfor på det kraftigste opfordre til, at DMA’s medlemsvirksomheder undersøger, i hvilket omfang de er omfattet af den nuværende lov, og den nye stramning af loven, og dermed er forpligtede til at fremlægge en kønsopdelt lønstatistik, samt tilse at den kønsopdelte lønstatistik i givet fald bliver fremlagt for virksomhedens medarbejdere via Samarbejdsudvalget, tillidsrepræsentant eller lign. rettidigt.

Vær opmærksom på, at lovændringen først træder i kraft i 2016, og at kønsopdelt lønstatistik i henhold til den nye lov først skal fremlægges i løbet af 2016 for året 2015, jf. orientering nr. 17/2014. Indtil da, vil det være den kønsopdelte lønstatistik i henhold til den nugældende lov, der fremgår i Netstat.

Vi har tidligere konstateret en del problemer med fejlbehæftede indberetninger, hvilket bl.a. har betydet at de er blevet slettet af statistikken, og dermed dannes der ikke automatisk en kønsopdelt lønstatistik. Dette betyder imidlertid ikke, at man så ikke har pligt til at fremlægge en kønsopdelt lønstatistik, idet det afgørende er, om virksomheden opfylder ovenstående betingelser.

Det er derfor utrolig vigtigt, at indberetningerne til DA statistik bliver så korrekte som muligt, ikke kun på grund af den kønsopdelte lønstatistik, men også fordi DMA anvender tallene til konsekvensberegninger under overenskomstforhandlingerne og i forbindelse med faglige sager/faglige voldgifter.

Vi skal derfor opfordre til at virksomhedens tal i Netstat tjekkes snarest muligt, således at eventuelle fejl kan blive rettet så hurtigt som muligt.

Adgangskode til Netstat kan rekvireres ved henvendelse til Danske Mediers Arbejdsgiverforening.

Der henvises i øvrigt til DMA Ledelsesinformation nr. 8/2008, samt orienteringer nr. 36/2006, 3/2007, 2/2009, 33/2009 og 24/2010, 21/2012, 49/2012, 21/2013 og 17/2014.

Henvendelse
Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til Katja Holbech Mårtensen, khm@mediearbejdsgiverne.dk, telefon 3397 4259.


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk