Kønsopdelt lønstatistik 2012 tilgængelig - stramning af loven på vej

Orientering nr. 21/2013

Løn og arbejdsforhold

9. juli 2013

Kønsopdelt lønstatistik 2012 tilgængelig - stramning af loven på vej

Statistikken for 2012, og dermed den kønsopdelte lønstatistik, er nu tilgængelig i DA's Netstat.

Som vi tidligere har gjort opmærksom på, i Orienteringer og Ledelsesinformationer, er virksomheder med mere end 35 ansatte forpligtede til, en gang om året, at fremlægge kønsopdelt lønstatistik for medarbejdergrupper (DISCO-koder) med mere end 10 af hvert køn.

Rapporter om virkningen af loven har desværre vist, at mange virksomheder ikke har fremlagt den kønsopdelte lønstatistik, selvom de er forpligtede hertil, enten på grund af manglende kendskab til loven eller af andre kendte og ukendte årsager. Det har betydet, at der i Folketinget drøftes en stramning af loven, hvilket vil medføre væsentligt større krav og dermed administrativ byrde for virksomhederne, samt en forhøjelse af bødeniveauet for manglende overholdelse af loven.

Vi skal derfor på det kraftigste opfordre til, at DMA’s medlemsvirksomheder undersøger i hvilket omfang, de er omfattet af loven og dermed forpligtede til at fremlægge en kønsopdelt lønstatistik, og at den bliver fremlagt for virksomhedens medarbejdere via Samarbejds­udvalget, tillidsrepræsentant el. lign. i god tid inden årets udgang.

Vi har tidligere konstateret en del problemer med fejlbehæftede indberetninger hvilket bl.a. har betydet, at de er blevet slettet af statistikken, og dermed dannes der ikke automatisk en kønsopdelt lønstatistik. Dette betyder imidlertid ikke, at man så ikke har pligt til at fremlægge en kønsopdelt lønstatistik, idet det afgørende er, om virksomheden opfylder ovenstående betingelser.

Det er derfor utrolig vigtigt, at indberetningerne til DA statistik bliver så korrekte som muligt, ikke kun på grund af den kønsopdelte lønstatistik, men også fordi det er tallene fra 2012 vi i DMA anvender til konsekvensberegninger under overenskomstforhandlingerne i 2014.

Vi skal derfor opfordre til at virksomhedens tal i Netstat tjekkes snarest muligt, således at eventuelle fejl kan blive rettet så hurtigt som muligt.

Adgangskode til Netstat kan rekvireres ved henvendelse til Danske Mediers Arbejdsgiverforening.

Der henvises i øvrigt til DMA Ledelsesinformation nr. 8/2008, samt orienteringer nr. 36/2006, 3/2007, 2/2009, 33/2009 og 24/2010.

Henvendelse
Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til Advokat Katja Holbech Mårtensen, khm@mediearbejdsgiverne.dk, 33 97 42 59


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk