Kursus i ansættelsesret juni 2013

Orientering nr. 13 /2013

Uddannelse

13. maj 2013


Kursus i ansættelsesret

Hermed udsendes program for kurset, der finder sted den 17. juni på Egelund Slot ved Fredensborg eller den 19. juni på Brogaarden ved Middelfart. Hurtig tilmelding tilrådes.


Kurset er lagt til rette som heldagsarrangement, med mulighed for en dybdegående opdatering af en række ansættelsesretlige emner – læs nærmere i programmet.

Sted og pris
Kurset udbydes både på Egelund Slot ved Fredensborg samt Brogaarden ved Middelfart. Prisen er kr. 1050,- alt incl. Der uddeles bevis for kursusdeltagelse.

Hvem kan deltage?
HR-og personalechefer, personaleansvarlige, administrative medarbejdere på løn- og personaleområdet.

Undervisere
Advokat Pia Rude Truelsen og advokat Hans Henrik Christiansen, begge Danske Mediers Arbejdsgiverforening.

Tilmelding - senest den 10. juni 2013.
Til sekretær Marianne Schultz, mail ms@mediearbejdsgiverne.dk
eller pr. telefon 3397 4246.

Henvendelse

Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til
afdelingschef Michael Bøgelund Andersen,  mba@mediearbejdsgiverne.dk, tlf. 3397 4251.


 


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk