Kursus for distributører i hovedstadsområdet

Orientering nr. 20/2012

Uddannelse

29. maj 2012Kursus for distributører i hovedstadsområdet – ny dato

Kursus om væsentlige ændringer som følge af en række sager om bl.a. overenskomstens dækningsområde samt overenskomstfornyelsen 2012.

Kurset afholdes som heldagskursus på Egelund Slot den 21. juni 2012,
 afsluttende med middag mv. Der er mulighed for overnatning.


På kurset giver vi overblik over resultatet af overenskomstfornyelsen, herunder ændringer i protokollaterne om ugentlige fridage samt fortrinsret til ledige distrikter.
Desuden orienteres om nyt protokollat om elektroniske dokumenter samt nyt protokollat om underdistributører.

Desuden bliver flere aktuelle sager, herunder den konkrete betydning for virksomhederne. Det gælder bl.a. sager om håndtering af andre produkter end aviser og konsekvenserne for overenskomstens dækningsområde.

Endelig vil der blive arbejdet med procedure og paradigmer i forbindelse med beregning af tidsforbrug og omlægninger.

Tilmelding kan ske ved henvendelse til Marianne Schultz,  ms@mediearbejdsgiverne.dk.

Frist for tilmelding er 4. juni 2012. Der rådes til hurtig tilmelding.

Der beregnes som sædvanligt et deltagergebyr på kr. 2.436,- alt incl.Henvendelse
Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til afdelingschef Michael Bøgelund Andersen,  mba@mediearbejdsgiverne.dk,  telefon  33 97 42 51


Læs mere om


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk