Indbydelse til Index Danmark årsmøde 2011

Danske Dagblades Forening

Orientering nr. 6/2011

Annoncer

22. marts 2011

 

Indbydelse til Index Danmark årsmøde 2011
 

Index Danmark afholder årsmøde 2011 tirsdag den 12. april kl. 14-16
 

Mobile devices, iPads, apps og smartphones – mange nye ord vi har lært at benytte over de seneste par år. Men hvordan bruger danskerne disse devices og de muligheder de giver for information og underholdning? 

Kom og hør om den nye kvalitative undersøgelse om mobile devices, som Index Danmark/Gallup står bag. Og mød Jack Petersen, Innovation Manager fra 3, der giver sit bud på mobile devices og deres indhold i fremtiden. 

Du kan også høre om videreudviklingen i Index Danmark med måling af bl.a. mobile devices, sociale medier og e-tablets. Derudover præsenteres resultaterne af Index Danmark brugerundersøgelse. 

Program      

Kl. 14:00 Velkomst – Ebbe Dal/Danske Dagblades Forening, formand for Index Danmark I/S

Kl. 14:05 Året der gik – Claus Nyvold, formand for Index Danmark/Gallup Metodeudvalg

Kl. 14:20 Brugerundersøgelse 2011 – Morten Kromann-Larsen, direktør TNS Gallup

Kl. 14:35 Mobile devices – René Nielsen, senior research executive TNS Gallup

Kl. 15:00  -- Pause --

Kl. 15:15 Fremtidens mobile devices og indholdsfladen – Jack Petersen, Innovation Manager fra 3

Kl. 16:00 Afrunding – Claus Nyvold, formand for Index Danmark/Gallup Metodeudvalg 

Sted: TNS Gallup, Masnedøgade 22-26, 2100 København Ø

Telefon: 39 27 27 27 – www.tns-gallup.dk

Tilmeld dig nu! Og tilmeld også gerne dine kolleger, som gerne vil høre mere om mobile devices, apps og deres betydning!

Skriv en e-mail med oplysning om navn(e) og firma til: indexaarsmoede@tns-gallup.dk.

Deadline for tilmelding er tirsdag den 5. april. Vi glæder os til at se dig!
 

Med venlig hilsen,

Danske Dagblades Forening (DDF)

Dansk Magasinpresses Udgiverforening (DMU)

Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB)

TNS Gallup


Materialer til download

Læs mere om


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk