605 emner

Overenskomst mellem DMA og 3F i provinsen 2017 - 2020 er nu klar i rumænsk udgave

Orienteringer nr. 19/2018

Læs mere

DMA vinder sag om dækningsområdet i budoverenskomst i provinsen

Orienteringer nr. 18/2018

Med en kendelse dags dato fra to højesteretsdommere og en fhv. højesteretspræsident er der sat punktum i en sag om dækningsområdet for budoverenskomsten mellem DMA og 3F i provinsen. 3F var blandt andet af den opfattelse, at omdeling af pakker ikke var omfattet af overenskomsten. Dette synspunkt fik 3F ikke medhold i.

Læs mere

Overenskomster mv. mellem DMA og DJ 2017 – 2020 er nu klar til levering

Orienteringer nr. 17/2018

Læs mere

Ny lov om forretningshemmeligheder

Orienteringer nr. 14/2018

Den nye love om forretningshemmeligheder træder i kraft 9. juni 2018.

Læs mere

Kønsopdelt lønstatistik for 2017

Orienteringer nr. 12/2018

I kan nu finde den kønsopdelte lønstatistik i NetStat.

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem DMA og 3F København 2017 - 2020 er nu klar i engelsk udgave

Orienteringer nr. 10/2018

Læs mere

Overenskomsten mellem DMA og Dansk Metal/Dansk El-Forbund 2017 – 2020 er nu klar

Orienteringer nr. 8/2018

Overenskomsten mellem DMA og Dansk Metal/Dansk El-Forbund 2014 – 2017 er nu klar

Læs mere

Praktikantaftalen med Dansk Journalistforbund

Orienteringer nr. 7/2018

Resultatet af halvanden års forhandlinger med DJ på den ene side DMA, TV2, TV2 Regionerne og DR på den anden side har betydet en reduktion af lønnen fra 16.904 kroner til 13.500 kroner pr. måned. Håbet er at skabe flere praktikpladser. Praktikanterne kan på den anden side se frem til mindst 1 månedlig læringsdag, mere uddannelse af praktikantvejledere, ret til løn under barsel og ret til at genoptage praktikken efter barsel.

Læs mere

Budoverenskomst for provinsen mellem DMA og 3F Fagligt Fælles Forbund 2017 - 2020 er nu klar i engelsk udgave

Orienteringer nr. 1/2018

Læs mere

Praktikplads-AUB indføres pr. 1. januar 2018

Orienteringer nr. 33/2017

Fra 1. januar 2018 sker der ændringer på erhvervsuddannelsesområdet.

Læs mere

605 emner


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk