Eksterne udvalg

24 emner

Administrationsudvalget mellem DMA og GA

Læs mere

Arbejdsmiljøudvalget for Distribution, AMDI

Læs mere

Arbejdsudvalget mellem DMA og HK/Privat

Læs mere

Beregningsudvalget for Budoverenskomsten for hovedstadsområdet

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening - DA's brugerudvalg vedr. statistik

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening - DA's politikgruppe for ansættelsesret

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening - DA's politikgruppe for arbejdsmarkedsforhold

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening - DA's politikgruppe for arbejdsmiljø

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening - DMA's medlem af DAs bestyrelse

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening - DMA's medlemmer af DAs forretningsudvalg

Læs mere

24 emner


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk