Ny praktikantaftale med lavere løn og mere læring

Oprettelsesdato 20. marts 2018

Lønnen reduceres fra 16.904 kr. til 13.500 kr. om måneden for kommende praktikanter.

Efter mere end halvanden års forhandlinger er der indgået en ny aftale for praktikanter fra journalistuddannelserne på DMJX, SDU og RUC samt de kommunikationsstuderende fra DMJX, der kommer i praktik på redaktioner i 6. semester.

Aftalen, der får virkning for de praktikanter, der starter i praktik 1. august i år, rummer nye bestemmelser om læringsdage, læringsplaner og uddannelse af praktikantvejledere samt ret til løn under barsel og ret til at genoptage praktikken efter barsel.

Lønnen for praktikanter fastsættes til 13.500 kr. om måneden i resten af overenskomstperioden, dvs frem til 1. marts 2020. Den er fra 1. marts i år 16.904 kr. om måneden.

Aftalen er indgået mellem Dansk Journalistforbund og henholdsvis Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DR, TV 2 Danmark og TV 2 Regionerne.

Aftalen indebærer, at praktikantvejlederne senest et halvt år efter deres tiltræden skal på et to dages-kursus, der bl.a. introducerer vejlederne i udarbejdelse af læringsplaner, feedback og coaching. Dansk Journalistforbund og Danske Medier vil om kort tid udbyde kurser.

Der skal udarbejdes en læringsplan for hver enkelt studerende, ligesom praktikanten skal have mindst en læringsdag om måneden.

Studerende, der er startet i praktik før 1. marts 2018, forbliver på den gamle aftale. Studerende, der skifter praktiksted efter 1. marts, skal aftale med det nye praktiksted, om det er de nye eller gamle vilkår, der skal gælde.

-Med den nye praktikantaftale har vi skabt rammen for at flere studerende kan komme i praktik. Jeg håber, at aftalen vil medføre, at de nuværende praktiksteder vil tage yderligere praktikanter, og at vi også kan finde nye praktiksteder. DMA havde dog gerne set, at lønnen var blevet sat yderligere ned, netop for at skaffe flere praktikpladser, så det må vi se på igen i 2020, siger adm. direktør i Danske Mediers Arbejdsgiverforening Thomas Rønnow.

Han fremhæver samtidig, at forhandlingerne om praktikaftalen for første gang er foregået i et samarbejde på arbejdsgiversiden mellem DR, TV2 Danmark, TV2-Regionerne og DMA.

-Vi har haft et godt samarbejde, hvor alle har bidraget konstruktivt til den nye aftale. Det vil jeg gerne takke for, tilføjer Thomas Rønnow.


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk