Ny lov om elektroniske cigaretter - arbejdsgiver skal udarbejde politik

Oprettelsesdato 7. juni 2016

Pr. 7. juni 2016 træder ny lov om elektroniske cigaretter i kraft

For mediearbejdspladser, trykkerier og distribution, gælder, at arbejdsgiver skal udarbejde en skriftlig politik for anvendelse af elektroniske cigaretter.

Politikken skal være tilgængelig for brugere, medarbejdere og besøgende, og skal som minimum indeholde oplysning om hvorvidt, og i givet fald hvor,
der må anvendes elektroniske cigaretter.

Det står således virksomheden frit for, om man vil lade regler for anvendelse af e-cigaretter følge den allerede eksisterende politik om rygning,
eller om der skal laves særskilte regler herfor, så længe der udarbejdes en politik, der opfylder ovenfor nævnte krav.Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk