Kraftig digital vækst hos danske aviser frem mod 2020

Oprettelsesdato 30. september 2016

Ny undersøgelse af avisbranchen fra PwC

Den digitale avis oplever en betydelig fremgang inden for såvel annoncering som salg af digitale abonnementer. Samlet set har den danske avisbranche dog over en årrække oplevet tilbagegang, og denne tendens ventes at fortsætte frem mod 2020, hvor den årlige omsætning gennemsnitligt forventes at falde med 3,5 pct. Det viser en ny undersøgelse af avisbranchen fra PwC.

Ifølge PwCs årlige analyse Global Entertainment & Media Outlook 2016-2020 ventes den årlige omsætning inden for den digitale avisudgivelse at stige med i gennemsnit hele 28 pct. årligt.

Samlet ventes den danske avisbranche dog at falde med i gennemsnit 3,5 pct årligt frem mod 2020. Dette tal dækker over annoncering samt udgivelser af aviser, begge dele både digitalt og print.

Omsætningen for selve avisudgivelser i løssalg og abonnement udgjorde i 2015 ca. 3,1 mia. kr. for print og ca. 125 mio. kroner for digitalt indhold. I 2020 ventes tallene at være på hhv. ca. 2,5 mia. kr. og ca. 430 mio. kroner. Der er altså en høj vækst inden for de digitale udgivelser.

-Vi ser nye aktører i branchen, som er født digitale, og det er naturligvis positivt, at aviserne oplever digital vækst. Udviklingen er dog ikke tilstrækkelig til at holde hånden under den samlede vækst. Der er ingen tvivl om, at de traditionelle mediehuse er udfordret, og derfor vil vi også fortsat se nyt indhold og nye alliancer i branchen med fokus på digital vækst og rentabilitet, lyder vurderingen fra Leif Ulbæk Jensen partner og medieekspert i PwC.

Han forudser, at danske medier vil få konkurrence fra udenlandske aviser.   Huffington Post ventes at komme til Danmark i løbet af 2016 og udgør dermed en ny trussel, men åbner måske også for nye muligheder i branchen i form af nye partnerskaber.

I Norge og Sverige oplever branchen ifølge analysen en lignende udvikling. Her er tendensen også, at der ventes stor vækst inden for digital avisudgivelse. I Norge ventes en gennemsnitlig årlig vækst på 20 pct. og i Sverige på 15,3 pct. frem mod 2020.Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk