Kompensation for ikke afholdte feriefridage - fratrådte medarbejdere

Oprettelsesdato 7. oktober 2010

Af DMA's overenskomster fremgår det, at der uanset jobskifte kun kan holdes feriefridage svarende til 1 arbejdsuge. Vedlagte blanket kan anvendes i den situation, hvor en medarbejder er fratrådt i løbet af ferieåret, og derfor muligvis har opnået ret til at afholde feriefridage hos den nye arbejdsgiver.

DMA anbefaler at blanketten anvendes til alle fratrådte medarbejdere, det vil sige både dem der i overensstemmelse med overenskomsten selv skal rejse krav inden for 3 uger efter ferieårets udløb, samt medarbejdere omfattet af fællesoverenskomsten for provinsen og budoverenskomsten for hovedstadsområdet, hvor der skal ske automatisk udbetaling af kompensation efter ferieårets udløb.

I mange overenskomster på det danske arbejdsmarked er udgangspunktet, at en medarbejder først opnår ret til afholdelse af feriefridage efter 9 måneders ansættelse. Der findes imidlertid også overenskomster, hvor der optjenes feriefridage forholdsmæssigt, og der findes endvidere individuelle aftaler med arbejdsgivere om, at feriefridage tildeles allerede ved ansættelsesforholdets begyndelse. Det anbefales derfor endvidere at anvende blanketten uanset på hvilket tidspunkt medarbejderen måtte være fratrådt.

Henvendelse vedrørende blanketten kan rettes til undertegnede.


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk