Historie

Oprettelsesdato 18. september 2009

Den første dagbladssammenslutning på tværs af politiske partiskel m.v. skete i 1897 i forbindelse med de store arbejdskampe, der ledte til opettelsen af det nu kendte system af arbejdsgiverforeninger og fagforbund.

Under 1. verdenskrig (1914-18) lagde regeringen pres på de danske aviser for at undgå kritik fra de stridende stormagter. Dette medførte, at også pressefrihedsspørgsmål og pressens rammebetingelser i øvrigt blev taget op i fællesskab. Man samlede de forskellige redaktørforeninger, presseorganisationer og journalisternes faglige sammenslutninger under navnet Pressens Fællesråd. Pressens Fællesråd eksisterede lige til dannelsen af Danske Dagblades Fællesrepræsentation i 1936.

Op gennem 1930’rne kom også kommercielle spørgsmål på dagsordenen, bl.a. nye opgaver som oplagskontrol og i 1960’erne tillige den store årlige medieundersøgelse, der nu kendes under navnet Index Danmark/Gallup. Uddannelse af branchens medarbejdere, ikke mindst journalisterne, blev også vigtige emner, ligesom arbejdet med at vænne unge til avislæsning, de seneste mange år har været varetaget af DDFs Avisen i Undervisningen, AiU.

I 1968 etableredes Danske Dagblades Udgiverforening, DDU og Danske Dagblades Arbejdsgiverforening, DDA. Sammen med Danske Dagblades Fællesrepræsentation og en række forskellige foreninger og udvalg var billedet af pressens organisationer indviklet og uigennemskueligt. Beslutningen om en forenkling og styrkelse af de fælles kræfter blev taget i 1976 med virkning fra 1. november 1977 hvor Danske Dagblades Forening, DDF blev dannet. Foreningen skulle varetage pressens forbindelse til lovgivningen samt sikringen af pressefriheden, presseetikken, uddannelsen og forskningen. Det tidligere Danske Dagblades Arbejdsgiverforening blev en sektion under DDF der varetog forhandlingerne men med muligheden for at kunne være medlem det ene sted, men ikke det andet. Alt under navnet Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation, DDFF.

Seneste udvikling i Forhandlingsorganisationen er sket i erkendelse af at forbund sammenlægges og skaber en stadig bredere dækning inden for de områder, hvor medlemmerne arbejder. Denne udvikling, var grundlag for at DDFF ved plenarforsamlingen i november 2005 vedtog at blive en mediearbejdsgiverforening, hvor alle publicistiske medier kan få deres aftaler og øvrige arbejdsgivermæssige spørgsmål varetaget. Dette foregår nu under navnet Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA, men stadig i samme regi som tidligere og med samme adresse.

Adressen for foreningerne har siden 1968 været i Pressens Hus i Skindergade.


Læs mere om


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk