Foreningerne DDF og DMA

Oprettelsesdato 17. november 2009

Danske Dagblades Forening (DDF) er de danske dagblades branchepolitiske organisation og har alle dagbladene som medlemmer.

Efter vedtægterne er opgaverne at arbejde for, at de lovmæssige og praktiske rammer, samfundet sætter for dagbladenes redaktionelle og forretningsmæssige virke, er de friest mulige.

I alle sammenhænge, hvor dagbladene har fælles interesser, er det DDFs opgave at formidle branchens synspunkter til Folketinget, regeringen,
centraladministrationen og andre relevante myndigheder (herunder EU-systemet). Hertil kommer kontakten til andre mediegrupper, uddannelsesinstitutioner, der uddanner mediemedarbejdere, reklamebranchen m.v. Siden 1990´erne har DDF tillige varetaget dagbladenes interesser indenfor elektronisk udgivelse.

DDF er paraplyorganisation for Danske Distriktsblade (DD), der driver sin virksomhed gennem anpartsselskabet De Lokale Ugeaviser (DLU). DLU markedsfører annoncering gennem de lokale ugeavisers over for medie- og reklamebureauer og annoncører på landsplan.


DDF varetager sekretariatet for Danske Mediers Forum, der er et konsensusbaseret samarbejde mellem otte medieforeninger, DR og TV 2. En stor del af DDFs lobbyvirksomhed udføres i dag i dette fællesskab.

DDF drives i kontorfællesskab med Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA. DMA er medievirksomhedernes arbejdsgiverforening, der indgår i fællesskabet omkring Dansk Arbejdsgiverforening, og bl.a. forhandler overenskomsterne med alle dagbladenes personalegrupper. DMAs medlemskreds består af næsten alle dagbladene og en række andre medie-, trykkeri- og distributionsselskaber.

DDF og DMA har hver sin bestyrelse, men fælles direktion.

Både DDF og DMA rådgiver desuden medlemsaviserne i en lang række bl.a. juridiske spørgsmål og arrangerer en række interne konferencer for branchen.I tilknytning til DDF og med en vis organisatorisk sammenhæng drives de selvstændige brancheforeninger UgeaviserneRadioerne og Digitale Publicister.


Læs mere om


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk