DMA-formand: Det haster med ny praktikaftale med markant lavere løn

Oprettelsesdato 10. maj 2017

Generalforsamling i Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Formanden for Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA), adm. direktør Jesper Rosener, Jysk Fynske Medier, sagde på foreningens generalforsamling onsdag til, at det haster med at indgå en ny aftale med Journalistforbundet om vilkårene for journaliststuderende i praktik.

Og vel at mærke en aftale, der medfører en markant lavere løn til praktikanterne, tilføjede han.

Der er ingen tvivl om, at den høje praktikantløn i dag afskrækker en række virksomheder fra at oprette praktikpladser, ligesom den også har ført til nedlæggelse af praktikpladser. Det gælder både for de store mediehuse, men også i forhold til ugeaviserne og specialmedierne, og lønnen er en barriere for, at de nye netmedier kan blive uddannelsessted for de studerende, sagde Jesper Rosener. Han sagde, at DMA er villige til se på indholdet af praktikforløbet og sammenhængen med uddannelsesstederne, men tilføjede, at ” DMA kommer på ingen måde i nærheden af at godkende en aftale, hvor praktikanterne skal have en ugentlig refleksionsdag, hvor de ikke indgår i produktion. Det er hverken i virksomhedernes eller de studerendes interesser”.

Forhandlingerne om en ny praktikantaftale genoptages i slutningen af august.

Formanden kom i beretningen også ind på de netop afsluttede overenskomstforhandlinger. Han sagde, at DMAs bestyrelse finder, at både forløbet og resultatet af overenskomstfornyelsen i år har været tilfredsstillede for foreningens medlemmer.

Jesper Rosener tilføjede dog, at på specielt distributionsområdet ligger fornyelsen i den dyre ende som følge af stigningen i mindstelønssatsen og forhøjelsen af fritvalgskontoen. Han betegnede dette som beklageligt, men desværre uundgåeligt.

Læs hele beretningen i vedlagte fil.

Generalforsamlingen besluttede, at foreningen midlertidigt nedsætter kontingentet i 2017 til 0,28 procent af virksomhedernes lønsum svarende til 25 pct.

Til bestyrelsen valgtes adm. direktør Stig Kirk Ørskov, JP/Politikens Hus, adm. direktør, ansv. chefredaktør Torben Dalby larsen, Sjællandske Medier, og adm. direktør, ansv. chefredaktør Erik Bjerager, Kristeligt Dagblad. Adm. direktør, ansv. chefreaktør Per Lyngby, Nordjyske Medier, udtrådte af bestyrelsen. Formanden Jesper Rosener og bestyrelsesmedlemmerne adm. direktør Mette Maix, Berlingske Mediea, og ansv. chefredaktør Ole Dall, Skive Folkeblad, var ikke på valg.


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk