Anfægtelsesskema

Oprettelsesdato 17. december 2009

I henhold til §3, stk. 4 i Budoverenskomst for provinsen kan en medarbejder, der ikke mener, at den samlede løn er i overensstemmelse med mindstebetalingen i § 3, stk. 2, rejse spørgsmålet over for arbejdsgiveren.

Hvis medarbejderen herefter fortsat ikke mener, at den samlede løn er i overensstemmelse med mindstebetalingen i § 3, stk. 2, udfyldes nærværende skema straks til arbejdsgiveren, der inden for en måned skal dokumentere, at overenskomstens bestemmelse om mindstebetaling er overholdt.


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk