Magasinet Grafisk BAR - juni 2016

Orienteringer nr. 11/2016

Juni-udgaven af Magasinet om Arbejdsmiljø i den grafiske branche er sendt ud

Læs mere

Publikationer

Opmandskendelse om begrebet arbejdstakt 100 i budoverenskomst i provinsen

Orienteringer nr. 6/2016

Ved overenskomstforhandlingerne i 2010 blev der aftalt en række ændringer i budoverenskomsten i provinsen, herunder at det ved fastsættelsen af tidsforbruget lægges til grund, at der arbejdes i arbejdstakt 100. Desuden blev parterne enige om en anfægtelses- og kontrolmulighed, såfremt en medarbejder ikke var enig i, at der var sket korrekt aflønning i henhold til overenskomsten. Opmanden fandt, at distriktet var aflønnet 3,9 % lavere end mindstebetalingen i budoverenskomsten for provinsen. 3F havde nedlagt påstand om en underbetaling svarende til ca. 40 %. Opmandens præmisser for det konkrete resultat er relevant for fremtidige sager.

Læs mere

Ny lov om elektroniske cigaretter - arbejdsgiver skal udarbejde politik

Pr. 7. juni 2016 træder ny lov om elektroniske cigaretter i kraft

Læs mere

Aktuelt

  • Magasinet Grafisk BAR - juni 2016 Læs mere
  • Kønsopdelt lønstatistik for 2015 Læs mere
  • Lister for arbejdsmiljø- og miljølovgivning 2. kvartal 2016 Læs mere
  • Opmandskendelse om begrebet arbejdstakt 100 i budoverenskomst i provinsen Læs mere
  • Ny lov om elektroniske cigaretter - arbejdsgiver skal udarbejde politik Læs mere
  • Ny lov om elektroniske cigaretter - arbejdsgiver skal udarbejde politik Læs mere
  • Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Læs mere
  • DMA: Tidssvarende overenskomster eller afskedigelser af redaktionelle medarbejdere Læs mere
  • Mediernes Efteruddannelse åbner for efterårets kursusudbud Læs mere
  • Magasinet Grafisk BAR - april 2016 Læs mere

Branchefakta


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk